ECPW

Jak uzyskać dyplom

Przeczytaj warunki ogólne, warunki dopuszczenia do egzaminu oraz zagadnienia obowiązujące do egzaminu teoretycznego.

Pobierz wniosek:

  • jestem specjalistą gastroenterologii, chorób wewnętrznych, pediatrii lub chirurgii i chcę ubiegać się o dyplom z ECPW – wniosek, niezbędne dokumenty.

Jak dokonywać opłat?

Wpłaty należy dokonywać na rachunek: 93 1020 1169 0000 8702 0104 9253

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii,
tytułem: dyplom umiejętności – i podać jakiego działu endoskopii dotyczy.

Opłata manipulacyjna i za egzamin dotyczy osobno każdego działu.