Wytyczne / Choroby DOPP

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i konsultanta krajowego w dziedzinie gastroenterologii dotyczące postępowania z pacjentem z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego

2023

Diagnostyka i leczenie choroby uchyłkowej okrężnicy

2015

Rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne w zespole jelita nadwrażliwego

2018