Współpraca

Jesteśmy otwarci na wszelką współpracę, mającą na celu promocję zagadnień z zakresu gastroenterologii oraz aktualnej wiedzy medycznej.

Wszystkie zainteresowane osoby, instytucje, organizacje zapraszamy do kontaktu:

Polskie Towarzystwo Gastroenterologii
Biuro Zarządu Głównego
Klinika Gastroenterologii i Hepatologii ŚUM
tel: +48 32 789 44 01
fax: +48 32 789 44 02
e-mail: biuro@ptg-e.org.pl

 

Współpracują z nami

logo MP