Czym jest dyplom umiejętności

Dyplom umiejętności jest dokumentem potwierdzającym kompetencję w wykonywaniu gastroskopii, kolonoskopii i ECPW. Na jego podstawie możliwe jest wykonywanie wyżej wymienionych badań finansowanych w ramach NFZ. Polskie Towarzystwo Gastroenterologii w porozumieniu z Konsultantem Krajowym ds. Gastroenterologii ustala zasady przyznawania dyplomu potwierdzającego umiejętności wykonywania tych badań.

Jak uzyskać dyplom umiejętności

Zapoznaj się z ogólnymi warunkami uzyskania dyplomu, warunkami dopuszczenia do egzaminu oraz z zagadnieniami obowiązującymi do egzaminu teoretycznego.

Wpisanie nowego ośrodka na listę podmiotów przeprowadzających egzaminy

Zapoznaj się z warunkami wpisu ośrodka na listę podmiotów przeprowadzających egzaminy wymagane do przyznania „Dyplomu Umiejętności” wykonywania badań endoskopowych.