Aktualności

List otwarty Europejskiego Towarzystwa Gastrologicznego (UEG) do liderów Unii Europejskiej

Zachęcamy do zapoznania się i udostępnienia listu otwartego UEG do przywódców Unii Europejskiej, w którym przedstawiono sześć interwencji politycznych mających na celu walkę chorobami układu trawiennego i poprawę zdrowia obywateli Polski oraz Unii Europejskiej.

Aktualności

Choroby przewodu pokarmowego jednym z priorytetów ekonomicznych i społecznych w Polsce oraz całej Unii Europejskiej

Zachęcamy do zapoznania się infografiką dotyczącą problemu chorób przewodu pokarmowego.

Aktualności

Konkurs „Mikrobiota a zaburzenia osi mózgowo-jelitowej”

Do składania projektów zapraszamy lekarzy, naukowców, farmaceutów, mikrobiologów, doktorantów.

Aktualności

Konferencja ENDO i International Young Endoscopist Program 2024

Serdecznie zapraszamy na konferencję ENDO 2024 współtworzoną przez WEO i KSGE, która odbędzie się 4-6 lipca w Seulu.

Aktualności

Granty ECCO

Sekcja Jelitowa informuje o możliwościach uzyskania grantów naukowych oraz dofinansowania na staże zagraniczne.

Aktualności

Podwójne członkostwo PTG-E i ESGE

Serdecznie zachęcamy do przystąpienia do programu podwójnego członkostwa, zarówno w ESGE, jak i PTG-E.

Aktualności

Dyplom umiejętności 2022/2023

Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu na dyplom umiejętności z panendoskopii, gastroskopii i ECPW prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą mailową na adres: biuro@ptg-e.org.pl. Terminy egzaminów zostaną uzależnione od ilości zgłoszeń.