Edukacja

Przyczyny niepowodzeń badania, powikłania oraz postępowanie w przypadku ich wystąpienia – DOPP – materiał z Warsztatów „Pierwszy dzień z endoskopią przewodu pokarmowego” we współpracy z Medycyną Praktyczną i Śląską Izbą Lekarską

Zapoznaj się z wykładem dr. n. med. Piotra Wosiewicza.

Edukacja

Polipektomia w DOPP – materiał z Warsztatów „Pierwszy dzień z endoskopią przewodu pokarmowego” we współpracy z Medycyną Praktyczną i Śląską Izbą Lekarską

Zapraszamy na wykład dr. n. med. Tomasza Romańczyka.

Aktualności

Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Profesora Andrzeja Szczeklika: "Przychodzi wena do lekarza"

Weź udział w XII Edycji Konkursu. Termin zgłaszania prac do Konkursu upływa 15 lutego 2023 r.

Aktualności

Konkurs „Gastroenterology – Young Winners 2022”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie w dziedzinie gastroenterologii na najlepszą pracę naukową lub najciekawszy projekt badawczy. Okres wysyłania wniosków do tej edycji konkursu trwa do 1 lutego 2023 roku.

Aktualności

XX Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

Zapraszamy do aktywnej współpracy i zgłaszania streszczeń.

Aktualności

Dyplom umiejętności 2022/2023

Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu na dyplom umiejętności z panendoskopii, gastroskopii i ECPW prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą mailową na adres: biuro@ptg-e.org.pl. Terminy egzaminów zostaną uzależnione od ilości zgłoszeń.

Wytyczne

Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w chorobie refluksowej przełyku. Konsensus Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

Agnieszka K. Świdnicka-Siergiejko, Tomasz Marek, Dorota Waśko-Czopnik, Anita Gąsiorowska, Barbara Skrzydło-Radomańska, Maria Janiak, Jarosław Reguła, Grażyna Rydzewska, Grzegorz Wallner, Andrzej Dąbrowski