O nas / Zarząd

Prezes

Prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb

mhartleb@sum.edu.pl

Katedra i Klinika Gastroenterologii Śląski Uniwersytet Medyczny

Skarbnik

Dr hab. n. med. Michał Lipiński

michal7lipinski@yahoo.com

Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii CSK MSWiA

Wiceprezes

Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska

grazyna.rydzewska@cskmswia.pl

Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii CSK MSWiA

Członkowie

Prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Wojciesko

Prof. dr hab. n. med. Piotr Milkiewicz

Dr n. med. Krzysztof Bartosz

Dr hab. n. med. Jarosław Daniluk

Dr hab. n. med. Grażyna Jurkowska

Prof. dr hab. n. med. Maria Kłopocka

Lek. Adam Koprowski

Dr n. med. Maria Janiak

Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder

Dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Duława

Prof. dr hab. n. med. Barbara Skrzydło-Radomańska

Wiceprezes

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła

jregula@coi.waw.pl

Klinika Gastroenterologii i Hepatologii CMKP Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie

Sekretarz generalny

Dr n. med. Marcin Romańczyk

mromanczyk@sum.edu.pl

Katedra i Klinika Gastroenterologii Śląski Uniwersytet Medyczny

Komisja rewizyjna

Prof. dr hab. n. med Halina Cichoż-Lach

Dr hab. n. med. Adam Przybyłkowski

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Zwolińska-Wcisło