Wytyczne / IBD

Wytyczne dotyczące postępowania z pacjentem z chorobą Leśniowskiego-Crohna

2012

Postępowanie z pacjentem z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego

2013

Guidelines on the nursing roles in caring for patients with Crohn’s disease and ulcerative colitis

2014

Biosimilar medicines – their use in the treatment of inflammatory bowel diseases

2014

Iron deficiency anaemia in patients with inflammatory bowel disease

2014

New pharmaceuticals in inflammatory bowel disease

2015

Wytyczne postępowania z chorymi na nieswoiste choroby zapalne jelit w praktyce lekarza rodzinnego

2017

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Gastroenterologii, dotyczące postępowania z pacjentem z nieswoistą chorobą zapalną jelit w dobie pandemii COVID

2020

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i Konsultanta Krajowego w dziedzinie Gastroenterologii dotyczące postępowania z pacjentem z chorobą Leśniowskiego-Crohna

2021