O nas / Oddziały

Oddział Białostocki

Przewodniczący Zarządu Oddziału

Dr hab. med. Agnieszka Świdnicka-Siergiejko

85 746 82 34

85 746 85 06

ptgebialystok@gmail.com 

http://www.ptge.bialystok.pl

Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Skłodowskiej-Curie 24 a
15-276 Białystok

Oddział Dolnośląski

Przewodniczący Zarządu Oddziału

Dr med. Radosław Kempiński

71 733 21 20

zarzad@ptge.wroclaw.pl 

http://ptge.wroclaw.pl

Klinika Gastroenterologii i Hepatologii
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
ul. Borowska 213
50-556 Wrocław

Oddział Gdański

Przewodniczący Zarządu Oddziału

Dr n. med. Michał Dubowik

58 349 36 40

58 349 36 50

ptge.gdansk@gmail.com 

http://www.gastro.gumed.edu.pl

Centrum Medycyny Inwazyjnej
Klinka Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk

Oddział Krakowski

Przewodniczący Zarządu Oddziału

Prof. Danuta Owczarek

12 400 3150

12 400 3167

gastroenterologia@su.krakow.pl 

Klinika Gastroenterologii i Hepatologii
Katedra Gastroenterologii, Hepatologii
i Chorób Zakaźnych UJ CM
ul. Śniadeckich 5
31-153 Kraków

Oddział Kujawsko-Pomorski

Przewodniczący Zarządu Oddziału

Prof. Maria Kłopocka

52 365 51 05

ptg-okp@biziel.pl 

http://www.gastrologia.bydgoszcz.pl

Centrum Endoskopii Zabiegowej
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela
ul. Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz

Oddział Lubelski

Przewodniczący Zarządu Oddziału

Dr hab. n. med. Beata Kasztelan-Szczerbińska

81 724 4673

81 724 4673

gastrol@mp.pl 

Klinika i Katedra Gastroenterologii
UM w Lublinie
ul. Jaczewskiego 8
20-954 Lublin

Oddział Łódzki

Przewodniczący Zarządu Oddziału

Prof. Anita Gąsiorowska

42 678 64 80

gastrologia@umed.lodz.pl 

Oddział Kliniczny Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 w Łodzi im. N. Barlickiego
ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź

Oddział Podkarpacki

Przewodniczący Zarządu Oddziału

Prof. Rafał Filip

509 130 097

ptg-rzeszow@wp.pl 

Klinika Gastroenterologii z Ośrodkiem Kompleksowego Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów

Oddział Poznański

Przewodniczący Zarządu Oddziału

Dr hab. n. med. Iwona Krela-Kaźmierczak

Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego U.M. w Poznaniu
Oddział Kliniczny Gastroenterologii, Chorób Metabolicznych, Wewnętrznych i Dietetyki
60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49

Oddział Śląski

Przewodniczący Zarządu Oddziału

Dr n. med. Magdalena Gawron-Kiszka

32 789 44 01

32 789 44 02

ptge.slask@gmail.com 

Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii SUM
ul. Medyków 14
40-752 Katowice

Oddział Świętokrzyski

Przewodniczący Zarządu Oddziału

Dr n. med. Tomasz Wollny

41 344 41 43

41 344 41 43

PTG-E Oddział Świętokrzyski
Al. Ks. Jerzego Popiełuszki 43
25-155 Kielce

Oddział Warszawski

Przewodniczący Zarządu Oddziału

Prof. Grażyna Rydzewska

22 508 12 40

biuro@ptg-e.warszawa.pl 

https://ptg-e.warszawa.pl/

Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii CSK WSW i A
ul. Wołoska 137
02-507 Warszawa

Oddział Zachodniopomorski

Przewodniczący Zarządu Oddziału

Dr n. med. Krzysztof Niedzielin

91 813 9130

zarzad@ptg-e-szczecin.pl 

https://ptg-e-szczecin.pl/

Oddział Gastroenterologii
ul. Arkońska 4
71-455 Szczecin