Wytyczne / Endoskopia

Wytyczne dotyczące nadzoru kolonoskopowego po polipektomii

2011

Badania endoskopowe u pacjentów poddanych leczeniu przeciwpłytkowemu i przeciwzakrzepowemu

2012

Wskaźniki jakości w endoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego

2014

Wskaźniki jakości w endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej

2015

Wytyczne PTG-E i konsultanta krajowego w dziedzinie gastroenterologii dotyczące wykonywania endoskopii przewodu pokarmowego w związku z epidemią COVID-19

2019