Wytyczne / Pankreatologia

Zalecenia diagnostyczne i terapeutyczne w przewlekłym zapaleniu trzustki

2011

Management of acute pancreatitis (AP)

2016

Zalecenia diagnostyczne i terapeutyczne w przewlekłym zapaleniu trzustki. Rekomendacje Grupy Roboczej PTG-E oraz PKT

2019

Diagnostic and therapeutic recommendations in pancreatic ductal adenocarcinoma. Recommendations of the Working Group of the Polish Pancreatic Club

2019