Dyplom umiejętności / Nowy ośrodek egzaminacyjny

Wpisanie nowego ośrodka na listę podmiotów przeprowadzających egzaminy

Zapoznaj się z warunkami wpisu ośrodka na listę podmiotów przeprowadzających egzaminy wymagane do przyznania „Dyplomu Umiejętności” wykonywania badań endoskopowych.