Wytyczne / Choroby GOPP

Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w chorobie refluksowej przełyku. Konsensus Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

2022

Wytyczne postępowania w krwawieniu z gopp pochodzenia nieżylakowego

2008

Zasady prewencji powikłań żołądkowo-jelitowych z pp. w trakcie leczenia przeciwpłytkowego

2009

Wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia zakażenia Helicobacter pylori

2014

Postępowanie terapeutyczne i profilaktyczne w krwawieniu z żylaków przełyku i żołądka

2014

Postępowanie u pacjentów z objawami choroby refluksowej przełyku – rekomendacje dla lekarzy rodzinnych

2019