Wytyczne Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i konsultanta krajowego w dziedzinie gastroenterologii dotyczące postępowania z pacjentem z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego

2023

Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w chorobie refluksowej przełyku. Konsensus Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

2022

Wytyczne postępowania w krwawieniu z gopp pochodzenia nieżylakowego

2008

Zasady prewencji powikłań żołądkowo-jelitowych z pp. w trakcie leczenia przeciwpłytkowego

2009

Zalecenia diagnostyczne i terapeutyczne w przewlekłym zapaleniu trzustki

2011

Wytyczne dotyczące nadzoru kolonoskopowego po polipektomii

2011

Wytyczne dotyczące postępowania z pacjentem z chorobą Leśniowskiego-Crohna

2012

Badania endoskopowe u pacjentów poddanych leczeniu przeciwpłytkowemu i przeciwzakrzepowemu

2012

Postępowanie z pacjentem z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego

2013

Wskaźniki jakości w endoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego

2014

Wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia zakażenia Helicobacter pylori

2014

Postępowanie terapeutyczne i profilaktyczne w krwawieniu z żylaków przełyku i żołądka

2014

Guidelines on the nursing roles in caring for patients with Crohn’s disease and ulcerative colitis

2014

Biosimilar medicines – their use in the treatment of inflammatory bowel diseases

2014

Iron deficiency anaemia in patients with inflammatory bowel disease

2014

Znaczenie biopsji wątroby w praktyce klinicznej

2014

Wskaźniki jakości w endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej

2015

Rozpoznawanie i leczenie raka wątrobowokomórkowego

2015

New pharmaceuticals in inflammatory bowel disease

2015

Diagnostyka i leczenie choroby uchyłkowej okrężnicy

2015

Management of acute pancreatitis (AP)

2016

Wytyczne postępowania z chorymi na nieswoiste choroby zapalne jelit w praktyce lekarza rodzinnego

2017

Rekomendacje postępowania u chorych z zaburzeniami czynności wątroby i kamicą dróg żółciowych

2017

Choroby cholestatyczne u dorosłych – wytyczne postępowania Sekcji Hepatologicznej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

2018

Rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne w zespole jelita nadwrażliwego

2018

Zalecenia diagnostyczne i terapeutyczne w przewlekłym zapaleniu trzustki. Rekomendacje Grupy Roboczej PTG-E oraz PKT

2019

Diagnostic and therapeutic recommendations in pancreatic ductal adenocarcinoma. Recommendations of the Working Group of the Polish Pancreatic Club

2019

Postępowanie z chorymi na niealkoholową stłuszczeniową chorobę wątroby – Zalecenia Polskiej Grupy Ekspertów NAFLD

2019

Postępowanie u pacjentów z objawami choroby refluksowej przełyku – rekomendacje dla lekarzy rodzinnych

2019

Wytyczne PTG-E i konsultanta krajowego w dziedzinie gastroenterologii dotyczące wykonywania endoskopii przewodu pokarmowego w związku z epidemią COVID-19

2019

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Gastroenterologii, dotyczące postępowania z pacjentem z nieswoistą chorobą zapalną jelit w dobie pandemii COVID

2020

Rekomendacje Sekcji Hepatologicznej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii (PTG-E) dotyczące opieki hepatologicznej w dobie epidemii COVID-19

2020

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i Konsultanta Krajowego w dziedzinie Gastroenterologii dotyczące postępowania z pacjentem z chorobą Leśniowskiego-Crohna

2021