Wytyczne / Hepatologia

Znaczenie biopsji wątroby w praktyce klinicznej

2014

Rozpoznawanie i leczenie raka wątrobowokomórkowego

2015

Rekomendacje postępowania u chorych z zaburzeniami czynności wątroby i kamicą dróg żółciowych

2017

Choroby cholestatyczne u dorosłych – wytyczne postępowania Sekcji Hepatologicznej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

2018

Postępowanie z chorymi na niealkoholową stłuszczeniową chorobę wątroby – Zalecenia Polskiej Grupy Ekspertów NAFLD

2019

Rekomendacje Sekcji Hepatologicznej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii (PTG-E) dotyczące opieki hepatologicznej w dobie epidemii COVID-19

2020