O nas

Kim jesteśmy

Polskie Towarzystwo Gastroenterologii jest stowarzyszeniem jednoczącym wszystkich polskich lekarzy zajmujących się gastroenterologią, dla rozwoju tej dyscypliny medycznej i reprezentowania tej gałęzi wiedzy w Polsce i za granicą.

Cele Towarzystwa:

  • szerzenie w kraju zdobyczy współczesnej gastroenterologii
  • zachęcanie do pracy naukowej i inicjowanie badań
  • współdziałanie w organizowaniu ochrony zdrowia
  • współdziałanie w kształceniu i doskonaleniu lekarzy

Czym się zajmujemy

Na działalność szkoleniową stowarzyszenia składają się:

  • organizacja Kongresu PTG-E (co 2 lata)
  • organizacja konferencji przez Oddziały PTG-E oraz Sekcje i Grupy Robocze
  • prowadzenie kursów szkoleniowych
  • wydawanie wytycznych dotyczących zagadnień gastroenterologicznych

Jak do nas dołączyć

Dołącz do członków PTG-E i uzyskaj dostęp do wykładów i unikatowych materiałów.

Pobierz tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia „Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii”