Edukacja

Zaawansowane obrazowanie w endoskopii przewodu pokarmowego – materiał z Warsztatów „Pierwszy dzień z endoskopią przewodu pokarmowego” we współpracy z Medycyną Praktyczną i Śląską Izbą Lekarską

Zapraszamy do wysłuchania wykładu dr. n. med. Huberta Zatorskiego.

Aktualności

Konkurs „Gastroenterology – Young Winners 2022”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie w dziedzinie gastroenterologii na najlepszą pracę naukową lub najciekawszy projekt badawczy.

Wydarzenia

XX Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

Edukacja

Podcast Młodych Endoskopistów cz. 1: Trudna kolonoskopia

Zapraszamy do wysłuchania pierwszej części podcastu.

Wytyczne

Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w chorobie refluksowej przełyku. Konsensus Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

Agnieszka K. Świdnicka-Siergiejko, Tomasz Marek, Dorota Waśko-Czopnik, Anita Gąsiorowska, Barbara Skrzydło-Radomańska, Maria Janiak, Jarosław Reguła, Grażyna Rydzewska, Grzegorz Wallner, Andrzej Dąbrowski

Aktualności

Program lekowy dotyczący choroby Wilsona

Dzięki refundacji w ramach programu lekowego, polscy pacjenci z chorobą Wilsona mają dostęp do nowoczesnej terapii czterochlorowodorkiem trientyny. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z kryteriami kwalifikacyjnymi do programu lekowego, które są dostępne na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Dyplom umiejętności

Jak zdobyć dyplom

Zapoznaj się z ogólnymi warunkami uzyskania dyplomu, warunkami dopuszczenia do egzaminu oraz z zagadnieniami obowiązującymi do egzaminu teoretycznego.