Aktualności

V edycja konkursu Biocodex Microbiota Foundation pt.: „KSZTAŁT MIKROBIOTY JELITOWEJ W KONTEKŚCIE COVID-19”

Zapoznaj się ze szczegółami regulaminu konkursu.

Aktualności

Program lekowy w chorobie Wilsona jest dostępny. Potrzeba większej odwagi w jego wdrażaniu

Aktualności

Kursy Sekcji Młodych Endoskopistów PTG-E

Zapraszamy do zapoznania się z terminami kursów.

Edukacja

Podcast Młodych Endoskopistów cz. 3: Trudna kolonoskopia

Zapraszamy do wysłuchania trzeciej części podcastu.

Aktualności

XX Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

Zapraszamy do aktywnej współpracy i zgłaszania streszczeń.

Aktualności

Dyplom umiejętności 2022/2023

Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu na dyplom umiejętności z panendoskopii, gastroskopii i ECPW prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą mailową na adres: biuro@ptg-e.org.pl. Terminy egzaminów zostaną uzależnione od ilości zgłoszeń.

Wytyczne

Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w chorobie refluksowej przełyku. Konsensus Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

Agnieszka K. Świdnicka-Siergiejko, Tomasz Marek, Dorota Waśko-Czopnik, Anita Gąsiorowska, Barbara Skrzydło-Radomańska, Maria Janiak, Jarosław Reguła, Grażyna Rydzewska, Grzegorz Wallner, Andrzej Dąbrowski