Edukacja

Możliwości terapeutyczne w GOPP –  materiał z Warsztatów „Pierwszy dzień z endoskopią przewodu pokarmowego” we współpracy z Medycyną Praktyczną i Śląską Izbą Lekarską

Zapraszamy do wysłuchania wykładu dr. n. med. Władysława Januszewicza.

Aktualności

XX Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

Zapraszamy do aktywnej współpracy i zgłaszania streszczeń.

Aktualności

Materiały szkoleniowe z poznańskich spotkań gastrologicznych oraz dotyczące IBD

Zachęcamy do zapoznania się z darmowymi materiałami wideo.

Edukacja

Podcast Młodych Endoskopistów cz. 3: Trudna kolonoskopia

Zapraszamy do wysłuchania trzeciej części podcastu.

Aktualności

Dyplom umiejętności 2022/2023

Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu na dyplom umiejętności z panendoskopii, gastroskopii i ECPW prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą mailową na adres: biuro@ptg-e.org.pl. Terminy egzaminów zostaną uzależnione od ilości zgłoszeń.

Aktualności

Konkurs „Gastroenterology – Young Winners 2022”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie w dziedzinie gastroenterologii na najlepszą pracę naukową lub najciekawszy projekt badawczy.

Wytyczne

Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w chorobie refluksowej przełyku. Konsensus Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

Agnieszka K. Świdnicka-Siergiejko, Tomasz Marek, Dorota Waśko-Czopnik, Anita Gąsiorowska, Barbara Skrzydło-Radomańska, Maria Janiak, Jarosław Reguła, Grażyna Rydzewska, Grzegorz Wallner, Andrzej Dąbrowski