O nas / Historia

 • 1909

  W Warszawie powstało pierwsze w Europie towarzystwo gastrologiczne. Ponieważ rosyjski zaborca nie zgadzał się na stworzenie kolejnej polskiej instytucji, zrezygnowano z nazwy Polskie Towarzystwo Gastrologiczne i powołano Sekcję Gastrologów Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. Pomysłodawcą i założycielem organizacji skupiającej polskich gastrologów był Mikołaj Rejchman (Reychman) – polski lekarz gastrolog oraz patolog, uznawany za jednego z twórców polskiej gastrologii. Polskie towarzystwo powstało jako trzecie na świecie. Wcześniej zarejestrowano jedynie towarzystwo amerykańskie w 1897 roku oraz japońskie w roku 1898.
 • 1918-1926

  Po I wojnie światowej działalność towarzystwa została wznowiona. Jednocześnie podjęto starania o urzędową rejestrację nazwy Polskie Towarzystwo Gastrologiczne, co nastąpiło w 1926 roku.
 • 1928

  Pierwsze wydanie czasopisma: „Gastrologia Polska”
 • 1929

  Towarzystwo rozpoczęło wydawanie własnego czasopisma „Gastrologia Polska”. Redaktorem kwartalnika został Bronisław Wejnert. Co ciekawe wszystkie zgłaszane do niego prace zawierały zawsze dwa streszczenia, jedno w języku niemieckim lub francuskim, drugie w esperanto. Czasopismo wydawane było do 1939 roku.
 • 1935

  Delegacja PTG wraz z delegatami z 32 krajów założyła Światową Organizację Gastroenterologii (Organisation Mondiale de Gastro-Enterologie World Organisation of Gastroenterology).
 • 1946

  Pierwszego grudnia 1946 roku nastąpiło otwarcie częściowo odbudowanego ze zniszczeń wojennych szpitala przy ulicy Goszczyńskiego 1. Na parterze został uruchomiony oddział gastrologiczny, prawdopodobnie pierwszy w Polsce oddział tej specjalności.
 • 1951

  Czerpiąc z doświadczeń oddziału gastrologicznego szpitala przy ulicy Goszczyńskiego 1 powstała, unikatowa w skali całego kraju, Katedra i Klinika Gastrologii Akademii Medycznej w Warszawie.
 • 1973

  Gastroenterologia została uznana za specjalizacji lekarskiej.
 • 17 maja 1977

  Reaktywacja Towarzystwa Gastroenterologii podczas katowickiego Kongresu Założycielskiego. Jego pierwszym prezesem był prof. Kornel Gibiński.
 • 1996

  Powołanie Sekcji Trzustkowej
 • 1997

  Powołanie Sekcji Endoskopii
 • 1998

  Grupa „Helicobacter pylori” staje się formalnie Grupą Roboczą Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii
 • 2006

  Powołanie Sekcji Jelitowej PTG-E
 • 2011

  Powołanie Sekcji Jakości
 • 2015

  Powołanie Sekcji Neurogastroenterologii i Motoryki
 • 2017

  Powołanie Grupy „Rising Stars”
 • 2018

  Powołanie Grupy Ekspertów Niealkoholowej Choroby Stłuszczeniowej Wątroby
 • 2019

  Powołanie Sekcji Młodych Endoskopistów