Wytyczne PTG-E i konsultanta krajowego w dziedzinie gastroenterologii dotyczące wykonywania endoskopii przewodu pokarmowego w związku z epidemią COVID-19 (wersja nowa z 11.04.2019)

Pobierz plik