Zalecenia diagnostyczne i terapeutyczne w przewlekłym zapaleniu trzustki. Rekomendacje Grupy Roboczej PTG-E oraz PKT

Pobierz plik (wersja polska)
Pobierz plik (wersja angielska)