Wytyczne dotyczące postępowania z pacjentem z chorobą Leśniowskiego-Crohna (2012)

Michał Łodyga, Piotr Eder , Witold Bartnik, Maciej Gonciarz, Maria Kłopocka, Krzysztof Linke, Ewa Małecka-Panas, Piotr Radwan, Jarosław Reguła, Grażyna Rydzewska

Pobierz plik