Sekcja Neurogastroenterologii i Motoryki

Czym się zajmujemy

Celem Sekcji jest działanie na rzecz rozwoju nauki i popularyzowanie wiedzy w dziedzinie neurogastroenterologii.
Sekcja realizuje powyższe cele poprzez:

  • współpracę z organizacjami i towarzystwami naukowymi o podobnym profilu i zakresie działania,
  • organizację konferencji i sympozjów naukowych oraz szkoleniowych, organizowanie konferencji i sympozjów,
  • promowanie nowoczesnych metod diagnostycznych i leczniczych.

Sekcja Neurogastroenterologii i Motoryki została powołana przez Zarząd Główny PTG-E 13 listopada 2015 r. w ramach restrukturyzacji Sekcji Towarzystwa. W kwietniu 2017 r. Sekcja stała się pełnoprawnym członkiem Europejskiego Towarzystwa Neurogastroenterologii i Motoryki (European Society of Neurogastroenterology and Motility, ESNM).
W historii ESNM widoczne są ślady działalności polskich badaczy i lekarzy. Jednym z członków założycieli ESNM był prof. Stanisław Konturek, nestor polskiej gastroenterologii. Funkcje członków Zarządu Głównego ESNM pełnili także profesorowie Piotr Thor (1992-1998) oraz Roman Herman (1998-2004). Wieloletnim przewodniczącym Grupy Motoryki PTG-E był prof. Leszek Paradowski.

Władze sekcji

Obecny skład Zarządu Sekcji na lata 2024-2025:

Prezes Zarządu

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Marek Waluga

Zastępca Prezesa Zarządu

dr hab. n. med. Krzysztof Gil, prof. UJ

Skarbnik

prof. dr hab. n. med. Wojciech Marlicz

Sekretarz

dr n. med. Aleksandra Tarasiuk

Członkowie zarządu

prof. dr hab. n. med. Tomasz Brzozowski
prof. dr hab. n. med. Jakub Fichna
prof. dr hab. n. med. Anita Gąsiorowska
prof. dr hab. n. med. Agata Mulak
prof. dr hab. n. med. Leszek Paradowski
dr hab. n. med. Dorota Waśko-Czopnik

Jak się do nas zapisać

Członkiem Sekcji może zostać każdy członek Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.
Chętnych do zapisania się, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Pobierz Regulamin sekcji

Kontakt

sekcjaneurogastro.ptge@gmail.com

Dołącz do nas