Sekcja Jelitowa

Czym się zajmujemy

Celem Sekcji jest działanie na rzecz rozwoju nauki, leczenia i profilaktyki w zakresie chorób jelit, w tym zwłaszcza nieswoistych chorób zapalnych oraz nowotworów jelit.
Sekcja będzie realizowała swe cele poprzez:

  • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie chorób jelit
  • promowanie nowoczesnych metod diagnostycznych i leczniczych w chorobach jelit
  • współpracę z organizacjami i towarzystwami naukowymi, których cele są zbieżne z celami Sekcji
  • organizację oraz prowadzenie konferencji i sympozjów naukowych poświęconych naukowym osiągnięciom w chorobach jelit
  • organizowanie i finansowanie szkoleń lekarzy oraz personelu medycznego w zakresie nowoczesnych metod walki z chorobami jelit.

Władze sekcji

Zarząd

Prof. Witold Bartnik †
Prof. Jerzy Ostrowski
Prof. Barbara Skrzydło-Radomańska
Prof. Wiesław Tarnowski
Dr Michał Wiszniewski (Sekretarz Zarządu)

Rada:

Prof. Eugeniusz Butruk
Prof. Jarosław Reguła
Prof. Grażyna Rydzewska
Doc. Edyta Zagórowicz

Jak się do nas zapisać

Pobierz deklarację członkowską.

Po wypełnieniu proszę wysłać pocztą na adres PTGE:
ul Schroegera 82 p. 7, 01-828 Warszawa;
faksem na nr 22-560-10-15 lub emailem na adres sj-ptg@ptg-e.org.pl

Pobierz Regulamin sekcji

Kontakt

sj-ptg@ptg-e.org.pl

Dołącz do nas