Sekcja Jelitowa

Czym się zajmujemy

Celem Sekcji jest działanie na rzecz rozwoju nauki, leczenia i profilaktyki w zakresie chorób jelit, w tym zwłaszcza nieswoistych chorób zapalnych oraz nowotworów jelit.
Sekcja będzie realizowała swe cele poprzez:

  • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie chorób jelit
  • promowanie nowoczesnych metod diagnostycznych i leczniczych w chorobach jelit
  • współpracę z organizacjami i towarzystwami naukowymi, których cele są zbieżne z celami Sekcji
  • organizację oraz prowadzenie konferencji i sympozjów naukowych poświęconych naukowym osiągnięciom w chorobach jelit
  • organizowanie i finansowanie szkoleń lekarzy oraz personelu medycznego w zakresie nowoczesnych metod walki z chorobami jelit.

Władze sekcji

Zarząd

Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder – Prezes
dr hab. n. med. Renata Talar-Wojnarowska, prof. UM
Prof. dr hab. n. med. Rafał Filip
Dr n. med. Magdalena Gawron-Kiszka
Dr n. med. Magdalena Kaniewska

Rada:

Prof. dr hab. n. med. Maria Kłopocka
Prof. dr hab. n. med.Jarosław Reguła
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska
Dr hab. n. med. Edyta Zagórowicz, prof. CMKP

Jak się do nas zapisać

Pobierz deklarację członkowską.

Po wypełnieniu deklaracji członkowskiej, prosimy o przesłanie jej na adres sekcjajelitowa@gmail.com

Pobierz Regulamin sekcji

Kontakt

sekcjajelitowa@gmail.com

Dołącz do nas