Sekcja Hepatologiczna

Czym się zajmujemy

Celem Sekcji jest działanie na rzecz rozwoju nauki, leczenia i profilaktyki w zakresie chorób wątroby, zwłaszcza chorób autoimmunologicznych i metabolicznych.
Sekcja będzie realizowała swe cele poprzez:

  • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie chorób wątroby;
  • promowanie nowoczesnych metod diagnostycznych i leczniczych w chorobach wątroby;
  • współpracę z organizacjami i towarzystwami naukowymi, których cele są zbieżne z celami Sekcji;
  • organizację oraz prowadzenie konferencji i sympozjów naukowych poświęconych naukowym osiągnięciom w chorobach wątroby;
  • organizowanie szkoleń lekarzy oraz personelu medycznego w zakresie nowoczesnych metod walki z chorobami wątroby.

Władze sekcji

Prezes rady Sekcji

Piotr Milkiewicz

Rada Sekcji

Andrzej Cieśla Małgorzata Ferenc
Ireneusz Gierbliński
Krzysztof Gutkowski
Andrzej Habior
Marek Hartleb
Tomasz Mach
Grzegorz Naprawa
Aldona Mularczyk
Andrzej Prystupa
Ewa Wunsch
Joanna Raszeja-Wyszomirska
Piotr Socha
Michał Wasilewicz

Zarząd Sekcji

Przewodniczący

Marek Hartleb

Zastępca przewodniczącego

Halina Cichoż-Lach

Sekretarz

Małgorzata Ferenc

Członek Zarządu

Andrzej Habior

Jak się do nas zapisać

Pobierz deklarację członkowską.

Zgłoszenie proszę wysłać drogą pocztową na adres Biura ZG PTG-E:

ul. Schroegera 82 p 7, 01-828 Warszawa lub elektronicznie na adres: zgptg-e@ptg-e.org.pl

Pobierz Regulamin sekcji

Kontakt

zgptg-e@ptg-e.org.pl

Zapisz się do sekcji