Sekcja Endoskopii

Czym się zajmujemy

Sekcja Endoskopii, powołana w 1997 roku, jest jedną z pierwszych sekcji PTG-E. Zrzesza osoby zainteresowane diagnostyczną i terapeutyczną endoskopią przewodu pokarmowego. W swojej dotychczasowej działalności sekcja wielokrotnie organizowała posiedzenia naukowo-szkoleniowe, tzw. Dni Endoskopowe, jak również warsztaty oraz szkolenia w zakresie endoskopii przewodu pokarmowego.

Głównymi celami sekcji są:

  • promocja nowoczesnych metod diagnostyczno-terapeutycznych w endoskopii,
  • podnoszenie jakości metod diagnostyczno-terapeutycznych w endoskopii,
  • organizacja konferencji oraz szkoleń i warsztatów w endoskopii,
  • prowadzenie działalności naukowej w endoskopii
  • współpraca z organizacjami i towarzystwami naukowymi, których cele są zbieżne z celami Sekcji.

Zasady obejmowania patronatem Sekcji Endoskopii PTG-E kursów i konferencji szkoleniowych i naukowych

Władze sekcji (kadencja na lata 2023-2025)

Prezes

dr hab. n. med. Krzysztof Kurek

Wiceprezesi

prof. dr hab. n. med. Michał F. Kamiński
dr n. med. Artur Raiter

Sekretarz

dr hab. n. med. Anna Wiechowska-Kozłowska

Skarbnik

prof. dr hab. n. med. Mateusz Jagielski

Członkowie

dr n. med. Andrzej Baniukiewicz
dr hab. n. med. Andrzej Białek
dr n. med. Tomasz Marek
dr n. med. Janusz Milewski
dr n. med. Jan Pertkiewicz
prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła

Jak się do nas zapisać

Do sekcji może dołączyć każdy lekarz, który jest członkiem PTG-E i wypełni formularz zgłoszeniowy.

Pobierz Regulamin sekcji

Kontakt

sekcja.endoskopii.ptge@gmail.com

https://www.endoskopia.katowice.pl/

Pobierz regulamin