Sekcja Endoskopii

Czym się zajmujemy

Sekcja Endoskopii nie jest samodzielnym towarzystwem, lecz zgodnie ze Statutem PTG-E została powołana przez Zarząd Główny do wypełniania określonej działalności. Nie pobiera składek członkowskich i jest otwarta dla wszystkich członków PTG-E i osób zainteresowanych endoskopią. Również organizując dorocznie posiedzenia naukowo-szkoleniowe nie pobiera od uczestników opłat za uczestnictwo.

W czasie swej działalności Sekcja Endoskopii zorganizowała 33 ogólnopolskie posiedzenia naukowo-szkoleniowe tzw. Dni Endoskopowe, 3 międzynarodowe warsztaty endoskopowe z udziałem ekspertów zagranicznych i polskich oraz współorganizowała 5 międzynarodowych sympozjów polsko-czesko-katalońskich, które odbyły się w Polsce i w innych krajach Europy.

Obecnie Sekcja Endoskopii skupia 439 członków, a w organizowanych przez Grupę Endoskopii posiedzeniach naukowo-szkoleniowych w ostatnich latach uczestniczyło 500-600 lekarzy z całego kraju.

Z sekcją Endoskopii ściśle współpracuje i wspólnie organizuje posiedzenia naukowo-szkoleniowe Sekcja Pielęgniarek i Asystentów Endoskopowych PTG-E, która w 1996 roku powstała z inicjatywy oraz przy wsparciu merytorycznym i organizacyjnym Grupy. W ostatnich latach jeden dzień obrad poświęcony jest tematyce tej Sekcji. W Dniach Endoskopowych uczestniczyło 300-400 pielęgniarek z całego kraju.

Władze sekcji

Prezes

dr n.med. Tomasz Marek

Sekretarz

dr hab. n. med. Anna Wiechowska-Kozłowska

Skarbnik

dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Duława

Wiceprezesi

dr hab. n. med. Andrzej Białek
dr n.med. Jan Pertkiewicz

Członkowie

dr n. med. Andrzej Baniukiewicz
dr n. med. Janusz Milewski
prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła
prof. dr hab. n. med. Marian Smoczyński

Pobierz Regulamin sekcji

Kontakt

https://www.endoskopia.katowice.pl/

Pobierz regulamin