Sekcja Jakości

Czym się zajmujemy

Celem Sekcji jest zapewnienie jakości i bezpieczeństwa leczenia pacjentów poprzez zdefiniowanie i utrzymanie standardów postępowania, opracowanie wytycznych i programów poprawy jakości badań diagnostyczno- terapeutycznych. Sekcja Jakości PTGE została założona na posiedzeniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii w dniu 03 czerwca 2011. Pierwszym działaniem Sekcji było utworzenie platformy internetowej EQualy, która ma pomóc w poprawie jakości badań endoskopowych w Polsce.

Władze sekcji

Zarząd Sekcji Jakości PTGE

Dr n. med. Andrzej Białek
Dr n. med. Hubert Bołdys
Dr n. med. Michał F. Kamiński (Prezes Zarządu)
Dr n. med. Wojciech Kosikowski
Dr n. med. Bronisław Kotowski
Lek. med. Alina Niska
Dr n. med. Maciej Rupiński

Rada Sekcji Jakości PTGE

Dr n. med. Cezary Wit Danilkiewicz
Dr n. med. Tomek Marek
Dr n. med. Jacek Pachlewski
Dr hab. n. med. Marcin Polkowski
Prof. dr hab. n med. Jarosław Reguła
Lek. med. Dorota Wretowska

Adres

Centrum Onkologii – Instytut
ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa
Tel. 22 546 30 58
www.equaly.pl

Pobierz Regulamin sekcji

Kontakt

www.equaly.pl

Pobierz regulamin