Panendoskopia

Jak uzyskać dyplom

Przeczytaj warunki ogólne, warunki dopuszczenia do egzaminu oraz zagadnienia obowiązujące do egzaminu teoretycznego.

Pobierz odpowiedni wniosek:

  • jestem specjalistą gastroenterologii i chcę ubiegać się o dyplom z gastroskopii – wniosek, niezbędne dokumenty
  • jestem specjalistą chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii lub w trakcie specjalizacji (po module podstawowym) z gastroenterologii, chorób wewnętrznych, pediatrii lub chirurgii i chcę ubiegać się o dyplom z gastroskopii – wniosek, niezbędne dokumenty.

Jak dokonywać opłat?

Wpłaty należy dokonywać na rachunek: 93 1020 1169 0000 8702 0104 9253

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii,
tytułem: dyplom umiejętności – i podać, jakiego działu endoskopii dotyczy

Opłata manipulacyjna i za egzamin dotyczy osobno każdego działu.