Granty ECCO

Sekcja Jelitowa informuje o możliwościach uzyskania grantów ECCO. Na poniższej stronie dostępne są liczne granty naukowe oraz dofinansowania na staże zagraniczne.

Zapoznaj się ze szczegółami.