STRONA GŁÓWNA
 
AKTUALNOŚCI SEKCJI HEPATOLOGICZNEJ
ARCHIWUM SEKCJI HEPATOLOGICZNEJ
 
 
SEKCJE I GRUPYSekcja Hepatologiczna Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

RADA SEKCJI

Prezes rady Sekcji - Piotr Milkiewicz
Rada Sekcji - Andrzej Cieśla
Małgorzata Ferenc
Ireneusz Gierbliński
Krzysztof Gutkowski
Andrzej Habior
Marek Hartleb
Tomasz Mach
Grzegorz Naprawa
Aldona Mularczyk
Andrzej Prystupa
Ewa Wunsch
Joanna Raszeja-Wyszomirska
Piotr Socha
Michał Wasilewicz

ZARZĄD SEKCJI

Przewodniczący - Marek Hartleb
Zastępca przewodniczącego - Halina Cichoż-Lach
Sekretarz - Małgorzata Ferenc
Członek Zarządu: Andrzej Habior

 

Regulamin Sekcji

Zgłoszenie członkostwa  w Sekcji Hepatologicznej PTG-E

 

Polskie Towarzystwo Gastroenterologii,
Biuro Zarzšdu Głównego: 01-828 Warszawa ul. Schroegera 82 p.7 (Dom nauki CMKP)
tel.: 22 560 10 15mail:zgptg-e@ptg-e.org.pl

nr rachunku bankowego PTG-E: 93 1020 1169 0000 8702 0104 9253