Konkurs „Mikrobiota a zaburzenia osi mózgowo-jelitowej”

Ruszyła VI edycja konkursu Biocodex Microbiota Foundation pt.: „Mikrobiota a zaburzenia osi mózgowo-jelitowej”

Do składania projektów zapraszamy lekarzy, naukowców, farmaceutów, mikrobiologów, doktorantów.
Wartość grantu w konkursie: 25 000 EUR

Wnioski konkursowe należy składać w wersji elektronicznej
na formularzu konkursowym dostępnym na stronie internetowej konkursu
do dnia 31 sierpnia 2024 r., do godz. 24.00.

Rozstrzygnięcia konkursu dokona Rada Naukowa Biocodex Microbiota Foundation pod przewodnictwem prof. Marka Walugi.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 31 listopada 2024 r.
Przekazanie grantu zwycięzcy będzie miało miejsce w grudniu 2024 r.

Szczegółowy regulamin konkursu i formularz wniosku:
https://www.biocodexmicrobiotafoundation.com/national-call-projects/poland

Kontakt:
application-pl@biocodexmicrobiotafoundation.com