WYDARZENIA
 
 
27.09.2018 - 29.09.2018
Kongres Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej
Lublin

W ramach wydarzenia, podczas 8 sesji plenarnych, sesji wideo, sesji plakatowych, warsztatów i szkoleń doskonalących dla lekarzy w trakcie specjalizacji, uczestnicy będą mieli okazję do zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami nauki, z możliwością wymiany poglądów nt. problemów klinicznych w chirurgii minimalnie inwazyjnej, z uwzględnieniem w dużym stopniu problemów z zakresu gastroenterologii. Wśród wykładowców wielu gości zagranicznych z Europy, jak również z USA, Brazylii, Japonii, Kanady.

Wśród tematów Kongresu m.in.:

  • Techniki i metody terapii endoskopowej w chorobach przełyku
  • Laparoskopia w nagłych stanach chirurgicznych
  • Chirurgia kolorektalna – nowe metody i techniki operacyjne
  • Chirurgia minimalnie inwazyjna w nowotworach przewodu pokarmowego
  • Operacje z wykorzystaniem technik minimalnie inwazyjnych – przewód pokarmowy
  • Chirurgia metaboliczna i bariatryczna

Wszelkie informacje na temat programu, kosztów udziału będą sukcesywnie ukazywać się na stronie www Kongresu