WYDARZENIA
 
 
22.11.2019 - 23.11.2019
IX Gdańskie Sympozjum Gastroenterologiczne
Gdańsk

Organizator:  Oddział Gdański PTG-E oraz Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego