WYDARZENIA
 
 
31.01.2020 - 01.02.2020
IX Gdańskie Sympozjum Gastroenterologiczne
Gdańsk

Organizator:  Oddział Gdański PTG-E oraz Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego