13.04.2018
XVIII KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA GASTROENTEROLOGII

Zapraszamy do wejścia na stronę Kongresu PTG-E, gdzie znajdują się dokładne informacje na temat rejestracji, na temat miejsca, czasu oraz opłat.