Sekcja Neurogastroenterologii i Motoryki

Celem Sekcji jest działanie na rzecz rozwoju nauki i popularyzowanie wiedzy w dziedzinie neurogastroenterologii.

Sekcja realizuje powyższe cele poprzez:

  • współpracę z organizacjami i towarzystwami naukowymi o podobnym profilu i zakresie działania,
  • organizację konferencji i sympozjów naukowych oraz szkoleniowych,
  • promowanie nowoczesnych metod diagnostycznych i leczniczych.

 

Zarząd Sekcji

Prezes Zarządu  - dr hab. Agata Mulak               

Zastępca Prezesa Zarządu - dr hab. Krzysztof Gil               

Sekretarz  - dr n. med. Adam Smereka           

Skarbnik   - dr hab. Marek Waluga

 

Członkowie Zarządu: 

prof. Tomasz Brzozowski

prof. Krzysztof Celiński

prof. Jakub Fichna

prof. Leszek Paradowski
                                    

Rys historyczny

W historii Europejskiego Towarzystwa Neurogastroenterologii i Motoryki (European Society of Neurogastroenterology and Motility – ESNM) widoczne są ślady działalności polskich badaczy i lekarzy. Jednym z członków założycieli ESNM był prof. Stanisław Konturek, nestor polskiej gastroenterologii. Funkcje członków Zarządu Głównego ESNM pełnili także profesorowie Piotr Thor (1992-1998) oraz Roman Herman (1998-2004). Wieloletnim przewodniczącym Grupy Motoryki PTG-E był prof. Leszek Paradowski.

Sekcja Neurogastroenterologii i Motoryki została powołana przez Zarząd Główny PTG-E 13.11.2015 r. w ramach restrukturyzacji Sekcji Towarzystwa. W kwietniu 2017 r. Sekcja stała się pełnoprawnym członkiem ESNM.  

 

Regulamin Sekcji