Sekcja Jelitowa

Celem Sekcji jest działanie na rzecz rozwoju nauki, leczenia i profilaktyki w zakresie chorób jelit, w tym zwłaszcza nieswoistych chorób zapalnych oraz nowotworów jelit.

Sekcja będzie realizowała swe cele poprzez:

  • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie chorób jelit;
  • promowanie nowoczesnych metod diagnostycznych i leczniczych w chorobach jelit;
  • współpracę z organizacjami i towarzystwami naukowymi, których cele są zbieżne z celami Sekcji;
  • organizację oraz prowadzenie konferencji i sympozjów naukowych poświęconych naukowym osiągnięciom w chorobach jelit;
  • organizowanie i finansowanie szkoleń lekarzy oraz personelu medycznego w zakresie nowoczesnych metod walki z chorobami jelit.

Sekcja Jelitowa PTG-E została powołana do życia na posiedzeniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii w dniu 17 listopada 2006.

Rada Sekcji Jelitowej:

Prof. Eugeniusz Butruk
Prof. Jarosław Reguła
Prof. Grażyna Rydzewska
Doc. Edyta Zagórowicz

Zarząd Sekcji Jelitowej:

Prof. Witold Bartnik (Prezes Zarządu)
Prof. Jerzy Ostrowski
Prof. Barbara Skrzydło - Radomańska
Prof. Wiesław Tarnowski
Dr Michał Wiszniewski (Sekretarz Zarządu)

 

Regulamin Sekcji

Deklaracja członkowska

 

Przydatne linki: