Rekomendacje dotyczące cholestatycznych chorób wątroby (2013)

Rekomendacje Sekcji Hepatologicznej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii dotyczące cholestatycznych chorób wątroby — adaptacja wytycznych europejskich

Andrzej Habior, Marek Hartleb, Piotr Milkiewicz, Krzysztof Gutkowski, Halina Cichoż-Lach, Tomasz Mach, Irena Ciećko-Michalska, Małgorzata Ferenc, Tomasz Bobiński, Joanna Raszeja-Wyszomirska, Andrzej Prystupa, Włodzimierz Zych, Ewa Wunsch, Michał Wasilewicz i pozostali członkowie Sekcji Hepatologicznej PTG-E

Gastroenterologia Kliniczna 2013, tom 5, nr 1, 5–39