08.06.2020
.

Zmiana terminu XIX Kongresu Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

Katowice, 05/06/2020

O G Ł O S Z E N I E

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Jak Państwo świetnie wiecie od połowy marca bieżącego roku żyjemy w innej i dotychczas nieznanej nam rzeczywistości stworzonej przez epidemię COVID-19.  Rzeczywistość tą cechuje tendencja do unikania bezpośrednich kontaktów międzyludzkich zarówno tych zawodowych jak i towarzyskich. Kongresy naukowo-edukacyjne są esencją takich kontaktów, a wszelkie próby ich krępowania obniżałyby globalny efekt takich przedsięwzięć.    

Termin Kongresu PTG-E, za którego organizację wraz z moim zespołem jestem odpowiedzialny był zaplanowany na 24-26 września 2020 r. Przez cały czas śledziliśmy z uwagą procesy „odmrażania” poszczególnych sfer życia oraz plany dotyczące organizacji innych, dużych imprez medycznych przewidzianych na jesień br. Są one z reguły odwoływane lub programowo ograniczane i zamieniane na formę webinariów. Obawiam się, że taka forma kongresu nie przypadła by Państwu do gustu, pominąwszy techniczne kwestie zapewnienia niezakłóconego przekazu obrazu i dźwięku z 4 sal konferencyjnych z możliwością aktywnego udziału uczestników w dyskusjach.

Po konsultacjach z Zarządem PTG-E i firmą Termedia, odpowiedzialną za logistykę kongresową, doszliśmy do wniosku, że jedynym słusznym rozwiązaniem będzie przełożenie terminu Kongresu na rok przyszły, a dokładniej na 16-18 września 2021 r.

Przepraszamy wszystkich za zawiedzione nadzieje rychłego spotkania, lecz ufamy w szybki upływ czasu i wolny od wirusa przyszły rok.  

Pozdrawiam wszystkich serdecznie,

Prof. dr hab. Marek Hartleb