Regulamin

I. Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia przez Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, KRS 0000055484, NIP:6342355809, REGON: 63094032700000, z siedzibą: ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa zwanym dalej PTG-E usługi drogą elektroniczną, polegającej na umożliwieniu osobom korzystającym ze strony https://ptg-e.org.pl/rejestracja, przekazywanie danych osobowych w celu rejestracji członkowskiej oraz płatności elektronicznej za członkostwo (przeczytaj Statut PTG-E: https://ptg-e.org.pl/wp-content/uploads/2022/06/Statut_2021.pdf).

Korzystając ze strony do rejestracji lekarz oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

II. Zasady rejestracji i płatności

Produktem jest członkostwo w PTG-E, prawa i obowiązki stron są zawarte w statucie (zobacz: Tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia: https://ptg-e.org.pl/wp-content/uploads/2022/06/Statut_2021.pdf).

Składka członkowska wynosi 100 zł/rok. Członkowie będący na emeryturze lub rencie, a także członkowie wspierający i honorowi Towarzystwa są zwolnieni z opłacania składek.

Wniesienie składki członkowskiej realizuje się na 3 sposoby:

– poprzez tradycyjny przelew bankowy na konto oddziału PTG-E
– w siedzibie oddziału PTG-E
– za pośrednictwem serwisu na stronie PTG-E oraz operatora płatności – spółka PayU SA z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP 7792308495, REGON 300523444, KRS 0000274399.

Lekarz po wypełnieniu deklaracji członkowskiej zostaje członkiem PTG-E po spełnieniu jednego z warunków*:

– opłaceniu składki członkowskiej w siedzibie oddziału
– opłacenie składki członkowskiej tradycyjnym przelewem i wysłaniu potwierdzenia przelewu na adres mailowy: rejestracja@ptg-e.org.pl
– opłacenie składki członkowskiej za pośrednictwem serwisu na stronie PTGE oraz operatora płatności – spółka PayU SA.

* z wyłączeniem osób będących na emeryturze, członków wspierających i honorowych i po przyjęciu przez Zarząd wybranego Oddziału.

III. Zasady przetwarzania danych osobowych

Wszystkie szczegóły dotyczące przetwarzanie danych osobowych są zawarte w Polityce prywatności (link).

W przypadku wzniesienie składki online za pośrednictwem strony i operatora płatności – spółka PayU SA, odrębnym administratorem danych dotyczących płatności jest spółka PayU SA z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP 7792308495, REGON 300523444, KRS 0000274399.

IV.  zwroty, reklamacje i reklamacje usług PayU

W przypadku wniesienie opłaty członkowskiej przelewem tradycyjnym lub drogą elektroniczną mają Państwo prawo zażądać zwrotu opłaty członkowskiej w terminie 14 dni od jej wpłacenia.

W celu uzyskania zwrotu należy wysłać e-mail na adres: biuro@ptg-e.org.pl. Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości słów: „Zwrot opłaty członkowskiej”. Wpłata, po potrąceniu kosztów przelewu, zostanie zwrócona w terminie do 14 dni roboczych od dnia wpływu zgłoszenia do Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.

W przypadku wniesienia opłaty członkowskiej online drogą elektroniczną z wykorzystaniem operatora płatności – spółka PayU SA,  można złożyć reklamację jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach operatora płatności nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami.

Reklamację można złożyć w formie:

– pisemnej na adres PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań
– elektronicznej poprzez formularz https://www.payu.pl/pomoc)
– telefonicznej pod numerem telefonu: + 48 61 628 45 05 (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta Członek PTG-E), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.

Regulamin obowiązuje od 5 czerwca 2022 r.