Spotkanie przedstawicieli Krajowych Towarzystw w ramach działalności United European Gastroenterology

13-14 maja 2022 w Wiedniu, w ramach działalności United European Gastroenterology (UEG), odbyło się spotkanie przedstawicieli krajowych towarzystw (National Societies Forum), w którym wziął udział Prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii – prof. Marek Hartleb.

Wybrano nowych przedstawicieli do Forum. Wśród nich znalazł się reprezentant PTG-E, laureat grantu naukowego UEG Research Fellowship z 2019 roku, dr Michał Żorniak.

Dr Żorniak będzie odpowiedzialny za rozwijanie współpracy pomiędzy PTG-E a UEG w kadencji 2022-2025.

Gratulujemy!