Majowe spotkanie lubelskiego Oddziału PTG

Data: 17.05.2022r. (wtorek)

Godzina: 18:00

Miejsce spotkania: Hotel Focus, 20-832 Lublin, Al. Warszawska 109

Zapraszamy na majowe spotkanie członków Lubelskiego Oddziału PTG-E oraz lekarzy zainteresowanych tematyką gastroenterologii.


PROGRAM SPOTKANIA

18:00-18:05 Powitanie uczestników spotkania. Dr hab. med. Beata Kasztelan – Szczerbińska

18:05-18:25 Mikroskopowe zapalenie jelit w świetle aktualnych wytycznych. Prof. dr hab. Piotr Radwan

18:25-18:45 Aktualności z kongresów UEGW i EASL. Dr Anna Rycyk

18:45-19:05 Probiotykoterapia w SIBO i IBS – nowe doświadczenia w terapii. Prof. dr hab. Barbara Skrzydło-Radomańska

19:05-19:15 Dyskusja i wolne wnioski

19:15 Kolacja


Kierownictwo naukowe:

prof. dr hab. med. Halina Cichoż-Lach

Katedra i Klinika Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową UM w Lublinie

Przewodnicząca Oddziału: dr hab. med. Beata Kasztelan-Szczerbińska

Katedra i Klinika Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową UM w Lublinie

Prosimy o mailowe potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 12.05.2022r.

beata.szczerbinska@umlub.pl