Choroby przewodu pokarmowego jednym z priorytetów ekonomicznych i społecznych w Polsce oraz całej Unii Europejskiej

Choroby przewodu pokarmowego stanowią duże obciążenie ekonomiczne oraz społeczne w całej Polsce. Tylko w 2019 r. wydatki kraju na choroby przewodu pokarmowego wyniosły 3305,3 mln euro w postaci kosztów pośrednich. Nowotwory układu trawiennego stanowią istotne obciążenie zdrowia publicznego w całej Polsce, powodując w samym 2019 r. ponad 37000 zgonów.

Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego wzywamy do opracowania skutecznych strategii zapobiegawczych, które pozwolą ograniczyć znaczne straty ekonomiczne związane z chorobami układu trawiennego. Wzywamy również decydentów do poprawy profilaktyki, wczesnego wykrywania i leczenia chorób układu trawiennego i nowotworów.

Zachęcamy do zapoznania się infografiką dotyczącą problemu chorób przewodu pokarmowego.