Sekcja Żywienia Klinicznego i Metabolizmu

Czym się zajmujemy

Jesteśmy sekcją zrzeszającą osoby zainteresowane poszerzaniem wiedzy w zakresie leczenia żywieniowego pacjentów z chorobami gastroenterologicznymi.
Głównymi celami grupy są:

  • organizacja konferencji i sympozjów naukowych
  • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie leczenia żywieniowego
  • wdrażanie nowoczesnych metod diagnostycznych dotyczących oceny stanu odżywienia pacjentów, profilaktyki niedożywienia oraz metod terapeutycznych w zakresie prowadzenia żywienia dojelitowego i pozajelitowego
  • współpraca z innymi organizacjami i towarzystwami naukowymi

Zapraszamy do dołączenia do grupy na Facebooku, gdzie zamieszczamy informacje o szkoleniach i konferencjach oraz doniesieniach naukowych w zakresie leczenia żywieniowego. https://www.facebook.com/groups/475971821185123/

Władze sekcji

Przewodniczący Sekcji

Dr n. med. Dagmara Bogdanowska-Charkiewicz

Członkowie decyzyjni Zarządu

Prof. dr hab. n. med. Jacek Sobocki

Dr hab. n. med. Dorota Mańkowska-Wierzbicka

Dr hab. n. med. Krzysztof Kurek

Lek. Jacek Paluch

Członkowie Zarządu

Dr n. med. Aleksandra Budnicka-Borkowicz
Dr n. med. Marek Guzek
Dr n. med. Aleksandra Kaczka
Dr n. med. Alina Kanikowska
Dr n. med. Ewa Walecka-Kapica

Jak się do nas zapisać

Członkiem Sekcji może zostać każdy członek Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.
Chętnych do zapisania się, prosimy o kontakt drogą mailową: sekcja.zywienia.ptge@gmail.com

Pobierz Regulamin sekcji

Kontakt

sekcja.zywienia.ptge@gmail.com

Dołącz do nas