XX Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

Serdecznie zapraszamy na XX Kongres PTG-e, który odbędzie się w dniach 28-30 września 2023 w Łodzi.

Zgłaszanie streszczeń – ważne daty:

– rozpoczęcie: 22 października 2022

– zakończenie: 31 maja 2023

Autorzy prezentujący prace zostaną zwolnieni z opłaty kongresowej, a najciekawsze prace zostaną nagrodzone!

Zapraszamy do zgłaszania streszczeń.