Kontrola otyłości za pomocą modyfikacji mikrobiomu jelitowego – czy to możliwe?

Biocodex Microbiota Foundation

Ogłasza w Polsce IV edycję konkursu na finansowanie najlepszych projektów badawczych

związanych z mikrobiotą jelitową.

Tytuł konkursu:

„KONTROLA OTYŁOŚCI ZA POMOCĄ MODYFIKACJI MIKROBIOMU JELITOWEGO – CZY TO MOŻLIWE?”

Do składania projektów zapraszamy lekarzy, naukowców, farmaceutów, mikrobiologów, doktorantów. Osoba składająca wniosek powinna być związana z uczelnią, jednostką naukową, badawczo – rozwojową lub placówką medyczną.

Wartość grantu w konkursie: 25 000 EUR.

Wnioski konkursowe należy złożyć w wersji elektronicznej na formularzu konkursowym do dnia 31 lipca 2022 r. do godz. 24.00

Rozstrzygnięcia konkursu dokona Rada Naukowa Biocodex Microbiota Foundation pod przewodnictwem prof. dr hab. med. Jarosława Reguły.

Ogłoszenie wyników konkursu: sierpień 2022 r.

Szczegółowy regulamin konkursu i formularz wniosku:

https://www.biocodexmicrobiotafoundation.com/national-call-projects/poland

Kontakt:

application-pl@biocodexmicrobiotafoundation.com