STRONA GŁÓWNA
O NAS
ZARZĄD
STATUT
ODDZIAŁY
DYPLOMY UMIEJĘTNOŚCI
WYTYCZNE PTG-E
NOWOŚCI
KALENDARIUM
SEKCJE I GRUPY
SZKOLENIA
 
KONKURSY I SZKOLENIA ZAGRANICZNE

LINKI
 


PTG-E
jest członkiem WGO

Skład Zarządu Głównego PTG-E  w kadencji 2016 – 2018

Prezes  

Prof. dr hab. n.med. Grażyna Rydzewska 
grazyna.rydzewska@cskmswia.pl

Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii CSK MSWiA
ul. Wołoska 137
02-507 Warszawa
tel. 22 508-10-24, 22 508-12-40
fax. 22 508-10-44

Vice prezes 

Prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb 
mhartleb@sum.edu.pl 
Katedra i Klinika Gastroenterologii
Śląski Uniwersytet Medyczny
ul. Medyków 14
40-752 Katowice
tel. 32 789-44-01 fax. 32 252-31-19

Vice prezes 

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła 
jregula@coi.waw.pl
Klinika Gastroenterologii i Hepatologii CMKP
Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie
ul. W. Rentgena 5
02-781 Warszawa
tel. fax. 22 546-23-28, 546-30-35

Sekretarz generalny 

Prof. dr hab. n.med. Ewa Małecka-Panas 
ewuncia@poczta.onet.pl
Oddział Kliniczny Gastreoeterologii Ogólnej i Onkologicznej
SP ZOZ USK im. Norberta Barlickiego w Łodzi
ul. Kopcińskiego 22
90-153 ŁÓDŹ
Tel.  42 677 66 62

fakeswiss

Skarbnik 

Dr n. med. Michał Lipiński 
michal7lipinski@yahoo.com 

Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii CSK MSWiA
ul. Wołoska 137
02-507 Warszawa
Tel. 22 508-12-40 fax. 22 508-10-44

Członkowie:

Dr hab. med. Krystian Adrych 
Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk
Tel. 58 349 36 40 Krystian Adrych 
email: krystian@gumed.edu.pl
.

Prof. dr hab. n. med. Witold Bartnik 
wbartnik@coi.waw.pl, gastro@coi.waw.pl
Klinika Gastroenterologii i Hepatologii CMKP
Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie
ul. W. Rentgena 5, 02-781 Warszawa
Tel. 22 546-23-21, 546-30-44,
fax. 546-30-35
.

Dr hab. n. med. Andrzej Białek 
bialekab@gmail.com
Katedra i Klinika Gastroenterologii
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
ul. Rybacka 1
70-204 Szczecin
tel. 91 425 32 16 
.

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski
adabrows@umb.edu.pl
Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a, 15-276 Białystok
tel. 85 746-82-34, fax. 85 746-85-06
.

Dr hab. n. med. Grażyna Jurkowska 
jurkowg@umwb.edu.pl
Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a, 15-276 Białystok
tel. 85 746-82-34, fax. 85 746-85-06
.

Dr hab. n. med. Maria Kłopocka 
mariaklopocka@wp.pl
Klinika Gastroenterologii UMK, CM Bydgoszcz
ul. Ujejskiego 75,85-168 Bydgoszcz
tel. 52 365-51-01
.

Lek. med. Adam Koprowski 
a.koprowski@op.pl
Przychodnia Polskiej Fundacji Gastroenterologicznej BTD Medica
Al. Niepodległości 18
02-653 Warszawa
Tel.  22 825 62 99, 602 662 225
.

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Mach
tmach@su.krakow.pl
Katedra i Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych CM UJ
ul. Śniadeckich 5, 31-153 Kraków
tel. 12 424-73-40 fax. 12 424-73-80
.

Dr n. med. Tomasz Marek
tomasz.a.marek@gmail.com
Katedra i Klinika Gastroenterologii
Śląski Uniwersytet Medyczny
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
tel. 32 789-44-01 fax. 32 252-31-19
.

Dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Duława
ewa.nowakowska.dulawa@gmail.com
Katedra i Klinika Gastroenterologii
Śląski Uniwersytet Medyczny
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
tel. 32 789-44-01 fax. 32 252-31-19
.

Prof. dr hab. n. med. Barbara Skrzydło-Radomańska
barbara.radomanska@gmail.com
Katedra i Klinika Gastroenterologii
Uniwersytet Medyczny
ul. Jaczewskiego 8, 20-950
tel. 506 175 900, fax. 81 724 45 35
.

Komisja
Rewizyjna

Prof. dr hab.n.med Halina Cichoż-Lach
Katedra i Klinika Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
ul. K. Jaczewskiego 8 (SPSK Nr 4)
20-090 Lublin
Tel. 81 724 46 73 
.

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz
jarosz@izz.waw.pl
Instytut Żywności i Żywienia
im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła
ul. Powsińska 61/63
02-903 Warszawa
tel. (22) 842-21-71 lub (22) 55-09-677
.

Dr hab. prof. Elżbieta Poniewierka
Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
Klinika Gastroenterologii i Hepatologii
Oddział Kliniczny Gastroenterologiczny
ul.Borowska 213, Budynek B, V piętro
50-556 Wrocław
Tel. 71 733-21-20

Polskie Towarzystwo Gastroenterologii,
Biuro Zarządu Głównego: Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii CSK MSWiA w Warszawie
ul.Wołoska 137, 02-507 Warszawa, tel: 22 508 12 40; fax: 22 508 10 44 e-mail: patrycja.rewucka@cskmswia.pl

nr rachunku bankowego PTG-E: 93 1020 1169 0000 8702 0104 9253