STRONA GŁÓWNA
O NAS
ZARZĄD
STATUT
ODDZIAŁY
DYPLOMY UMIEJĘTNOŚCI
WYTYCZNE PTG-E
NOWOŚCI
KALENDARIUM
SEKCJE I GRUPY
SZKOLENIA
 
KONKURSY I SZKOLENIA ZAGRANICZNE

LINKI
 


PTG-E
jest członkiem WGO

Tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia

„POLSKIEGO TOWARZYSTWA GASTROENTEROLOGII”

z siedzibą w Warszawie

po zmianach uchwalonych dnia 12 czerwca 2010r.

Zarząd Stowarzyszenia  „POLSKIE TOWARZYSTWO GASTROENTEROLOGII” z siedzibą w hWarszawie oświadcza na podstawie art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. nr 121, poz. 770 z 1997 i Dz. U. nr 121, poz. 770 z 1997 i Dz. U. nr 114, poz. 1194 z 2000 roku), że jednolity tekst Statutu Stowarzyszenia „POLSKIE TOWARZYSTWO GASTROENTEROLOGII” z siedzibą w Warszawie brzmi:

„STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA GASTROENTEROLOGII w formacie pdf)

Polskie Towarzystwo Gastroenterologii,
Biuro Zarządu Głównego: Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii CSK MSWiA w Warszawie
ul.Wołoska 137, 02-507 Warszawa, tel: 22 508 12 40; fax: 22 508 10 44 e-mail: patrycja.rewucka@cskmswia.pl

nr rachunku bankowego PTG-E: 93 1020 1169 0000 8702 0104 9253