STRONA GŁÓWNA
O NAS
ZARZĄD
STATUT
ODDZIAŁY
DYPLOMY UMIEJĘTNOŚCI
WYTYCZNE PTG-E
NOWOŚCI
KALENDARIUM
SEKCJE I GRUPY
SZKOLENIA
 
KONKURSY I SZKOLENIA ZAGRANICZNE

LINKI
 


PTG-E
jest członkiem WGO


Oddział Białostocki

Przewodniczący Zarządu Oddziału:

Dr n. med. Jarosław Daniluk 

Kontakt:

tel. 85/746 82 34, faks 85/746 85 06

Email/www:

ptgebialystok@gmail.com

danilukj@pocztal.onet.pl 

Siedziba Zarządu Oddziału:

Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych
Uniwersytecki Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A
15-276 Białystok
 


Oddział Dolnośląski

Przewodniczący  Zarządu Oddziału:

Dr n. med. Radosław Kempiński  

Kontakt:

tel. 71 733 21 20

Email/wwwrkempin179@gmail.com

www.gastro.wroc.pl

audemars piguet replica watches

Siedziba Zarządu Oddziału:

Klinika Gastroenterologii i Hepatologii
Akademicki Szpital Kliniczny
ul. Borowska 213
50-556 Wrocław


Oddział Gdański

Przewodniczący Zarządu Oddziału:

dr med. Maria Janiak 

Kontakt:

tel 58 349 36 40 /fax: 36 50

Email/wwwPTGE.Gdansk@gmail.com, marj@gumed.edu.pl, www.gastro.gumed.edu.pl

Siedziba Zarządu Oddziału:

80-214 Gdańsk, ul. Smoluchowskiego 17
Centrum Medycyny Inwazyjnej
Klinka Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

    


Oddział Krakowski

Przewodniczący Zarządu Oddziału:

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Mach

Kontakt:

tel. 12/ 424 73 40

Email/wwwtmach@su.krakow.pl

Siedziba Zarządu Oddziału:

Klinika Gastroenterologii i Hepatologii
Katedra Gastroenterologii, Hepatologii
i Chorób Zakaźnych UJ CM
ul. Śniadeckich 5
31-153 Kraków


Oddział Kujawsko-Pomorski

Przewodniczący Zarządu Oddziału:

Dr n. med. Zbigniew Kula 

Kontakt:

tel. 52/ 365 51 05

Email/wwwzbigniew.kula@co.bydgoszcz.pl

www.gastrologia.bydgoszcz.pl

Siedziba Zarządu Oddziału:

Centrum Endoskopii Zabiegowej
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela
ul. Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz


Oddział Lubelski

Przewodniczący Zarządu Oddziału:

Dr  n. med. Mariusz Szczerbiński

Kontakt

szczerbin@mp.pl  

Tel: 81 724 45 35, 81 724 46 73

Siedziba Zarządu Oddziału:

Klinika i Katedra Gastroenterologii
UM w Lublinie
ul. Jaczewskiego 8
20-954 Lublin


Oddział Łódzki

Rolex Replica Watches

Przewodnicząca Zarządu Oddziału:

prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Panas

Kontakt:

tel./ fax.  42 678 64 80

Email/www:

gastrologia@umed.lodz.pl  

ewuncia@poczta.onet.pl

Siedziba Zarządu Oddziału:

Oddział Kliniczny Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 w Łodzi im. N. Barlickiego
ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź.

Konto Łódzkiego Oddział Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii:
Bank Zachodni WBK S.A. nr 84 1090 1304 0000 0000 3001 1447


Oddział Podkarpacki


Przewodniczący Zarządu Oddziału:

Dr hab. n. med. Rafał Filip

Kontakt:

17/ 866 46 07

Email/www:

r.s.filip@wp.pl   

Siedziba Zarządu Oddziału:

Szpital Wojewódzki Nr 2;
Im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Oddział Gastroenterologii i Centralna Pracownia Endoskopii;
ul. Lwowska 60; 30-301 Rzeszów


Oddział Poznański

Przewodniczący Zarządu Oddziału:

dr n. med. Liliana Łykowska - Szuber

Kontakt:

tel. 691 898 459, fax. 61 869 13 14

Email:www:

lszuber@wp.pl

Siedziba Zarządu Oddziału:

Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego U.M. w Poznaniu
Oddział Kliniczny Gastroenterologii, Chorób Metabolicznych, Wewnętrznych i Dietetyki
60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49


Oddział Śląski

Przewodniczący Zarządu Oddziału:

dr hab. n. med. Marek Waluga

Kontakt:

tel. 327894401, 327894418, fax.: 327894402

Email/wwwptge@csk.katowice.pl, mwaluga@sum.edu.pl

www.PTG-E-Katowice.pl

Siedziba Zarządu Oddziału:

Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii SUM
ul. Medyków 14
40-752 Katowice


Oddział Świętokrzyski

Siedziba Zarządu Oddziału:

Świętokrzyska Izba Lekarska
ul. Wojska Polskiego 52
25-389 Kielce

Przewodniczący Zarządu Oddziału:

Dr n. med. Krzysztof Bartosz

Kontakt:

41/ 344 41 43, fax: 41/ 344 41 43;

Email:/www: 

krzysztof.bartosz54@gmail.com  


Oddział Warszawski

Przewodniczący Zarządu  Oddziału

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz

Kontakt

22/ 842 21 71

Email:

jarosz@izz.waw.pl

Siedziba Zarządu Oddziału

INSTYTUT ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA
im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła
ul. Powsińska 61/63
02-903 Warszawa

 


Oddział Zachodniopomorski

Przewodniczący Zarządu Oddziału:

Dr hab. n. med. Anna Wiechowska-Kozłowska

Kontakt:

Email/www:

zarzad@ptg-e-szczecin.pl

http://ptg-e-szczecin.pl

Siedziba Zarządu Oddziału:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie
ul. Jagiellońska 44
70-382 Szczecin

Polskie Towarzystwo Gastroenterologii,
Biuro Zarządu Głównego: Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii CSK MSWiA w Warszawie
ul.Wołoska 137, 02-507 Warszawa, tel: 22 508 12 40; fax: 22 508 10 44 e-mail: patrycja.rewucka@cskmswia.pl

nr rachunku bankowego PTG-E: 93 1020 1169 0000 8702 0104 9253