STRONA GŁÓWNA
O NAS
ZARZĄD
STATUT
ODDZIAŁY
DYPLOMY UMIEJĘTNOŚCI
NOWOŚCI
KALENDARIUM
SEKCJE I GRUPY
SZKOLENIA
KONKURSY I SZKOLENIA ZAGRANICZNE
LINKI 

Grupa Robocza Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii
d/s zakażenia Helicobacter pylori


obrazek nie może być wyświetlony

 
Adres: Klinika Chorób Metabolicznych i Gastroenterologii IŻŻ
Wojewódzki Szpital Bródnowski


ul.Kondratowicza 8;  03-242 Warszawa; tel/fax: (22) 326-58-16,
e-mail:kchm@neostrada.pl

Historia i charakterystyka działalności
Grupa powstała w 1994 roku z inicjatywy specjalisty krajowego w zakresie gastroenterologii prof. Eugeniusza Butruka, w celu zebrania i uporządkowania informacji dotyczących klinicznego znaczenia i postępowania terapeutycznego w zakażeniu Helicobacter pylori. W 1998 r. za zgodą Zarządu Głównego stała się formalnie Grupą Roboczą Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Od początku działania Grupa miała charakter roboczy, nie miała stałego składu. Pierwszym przewodniczącym (koordynatorem) Grupy został (i pełni te obowiązki do chwili obecnej) prof. Jan Dzieniszewski. Osobowy skład Grupy zmienia się w zależności od okresu działalności, generalnie jednak przyjęto zasadę, że w skład grupy wchodzą kierownicy klinik i pozaakademickich ośrodków gastroenterologicznych w Polsce, oraz 1-2 ich współpracowników zajmujących się problematyka Helicobacter pylori u dorosłych oraz u dzieci i młodzieży. Grupa ma charakter interdyscyplinarny i obok klinicystów zajmujących się gastroenterologią dorosłych i pediatrów w pracach Grupy aktywnie biorą udział patofizjolodzy i bakteriolodzy zajmujący się tą problematyką, a także specjalista Krajowy w zakresie gastroenterologii oraz prezes PTGE. Do prac Grupy zapraszani są również przedstawiciele Grupy Gastroenterologii Polskiego Towarzystwa Lekarzy Opieki Podstawowej. Głównym celem działania Grupy jest okresowa ocena wiedzy i badań dotyczących klinicznych aspektów zakażenia Helicobacter pylori u dorosłych i dzieci oraz nowelizacja wytycznych dotyczących postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w zakażeniu tym drobnoustrojem. Część członków Grupy bierze aktywny udział w pracach Europejskiego Klubu Helicobacter pylori. Grupa odbyła dotychczas 6 spotkań i w wyniku tego zostały opracowane 4 polskie "consensusy" (uzgodnienia) dotyczące postępowania w zakażeniu Helicobacter pylori ( opublikowane w latach:1996, 2000, 2004, 2008.)  Warto podkreślić, że polski "consensus" z 1996 r. był drugim na świecie (po Stanach Zjednoczonych) i pierwszym w Europie. W polskich uzgodnieniach z 1996 r., w wyniku stałej współpracy ośrodków pediatrycznych, po raz pierwszy na świecie przedstawiono stanowisko dotyczące postępowania w zakażeniu Helicobacter pylori u dzieci.

 

Polskie Towarzystwo Gastroenterologii,
Biuro Zarzšdu Głównego: 01-828 Warszawa ul. Schroegera 82 p.7 (Dom nauki CMKP)
tel.: 22 560 10 15mail:zgptg-e@ptg-e.org.pl

nr rachunku bankowego PTG-E: 93 1020 1169 0000 8702 0104 9253