STRONA GŁÓWNA
O NAS
ZARZĄD
STATUT
ODDZIAŁY
DYPLOMY UMIEJĘTNOŚCI
NOWOŚCI
KALENDARIUM
SEKCJE I GRUPY
SZKOLENIA
KONKURSY I SZKOLENIA ZAGRANICZNE
LINKIGrupa Endoskopii
Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

Zarząd:
Andrzej Nowak - przewodniczący
Tomasz Marek - sekretarz
Ewa Nowakowska-Duława - skarbnik

 

                  Historia i charakterystyka działalności Grupy Endoskopii PTG-E

W roku 1974 na podstawie decyzji Zarządu Głównego Sekcji Gastroenterologii i Metabolicznej Towarzystwa Internistów Polskich organizację Grupy Roboczej Endoskopii powierzono Andrzejowi Nowakowi. Po rozesłaniu ankiet do wszystkich ośrodków endoskopowych uzyskano odpowiedź od 48 osób deklarujących chęć przystąpienia do Grupy Endoskopii i w roku 1975 odbyło się w Katowicach pierwsze robocze spotkanie poświęcone zagadnieniom endoskopii w Polsce. W programie spotkania znalazły się również prezentacje ciekawych przypadków endoskopowych. Organizowane od tego czasu corocznie w Katowicach tzw. Dni Endoskopowe (poza rokiem 1976, kiedy odbyły się w Warszawie w ramach Kongresu Towarzystwa Internistów Polskich) z częścią kazuistyczną, stały się stałym elementem kalendarza imprez gastrologicznych w Polsce.

Od roku 1977 Grupa Endoskopii weszła w struktury organizacyjne nowo wyłonionego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, którego Zarząd Główny ponownie powierzył Andrzejowi Nowakowi funkcję przewodniczącego Grupy. W tym samym roku Grupa Endoskopii została przyjęta w poczet członków European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE), a w 1995 zaakceptowała propozycję przystąpienia do redakcji "Endoscopy", jako oficjalnego organu Grupy. Członkowie Grupy Endoskopii pełnili ważne funkcje we władzach ESGE. Profesor Andrzej Nowak był prezydentem ESGE w latach 2002-2004, a dr Tomasz Marek był  członkiem  Education i Research Committee.

Grupa Endoskopii nie jest samodzielnym towarzystwem, lecz zgodnie ze Statutem PTG-E została powołana przez Zarząd Główny do wypełniania określonej działalności. Grupa nie pobiera składek członkowskich i jest otwarta dla wszystkich członków PTG-E i osób zainteresowanych endoskopią. Również organizując dorocznie posiedzenia naukowo-szkoleniowe nie pobiera od uczestników opłat za uczestnictwo. Grupa Endoskopii nie posiada odrębnego regulaminu swej działalności, a jej praca jest koordynowana przez Zarząd Główny. O wszelkich decyzjach i posunięciach organizacyjnych i naukowo-szkoleniowych informowany jest każdorazowo Zarząd Główny PTG-E.

W czasie swej działalności Grupa Endoskopii zorganizowała 33 ogólnopolskie posiedzenia naukowo-szkoleniowe tzw. Dni Endoskopowe, 3 międzynarodowe warsztaty endoskopowe z udziałem ekspertów zagranicznych i polskich oraz współorganizowała 5 międzynarodowych sympozjów polsko-czesko-katalońskich, które odbyły się w Polsce i w innych krajach Europy.

Obecnie Grupa Endoskopii skupia 439 członków, a w organizowanych przez Grupę Endoskopii posiedzeniach naukowo-szkoleniowych w ostatnich latach uczestniczyło 500-600 lekarzy z całego kraju.
Z Grupą Endoskopii ściśle współpracuje i wspólnie organizuje posiedzenia naukowo-szkoleniowe Sekcja Pielęgniarek i Asystentów Endoskopowych PTG-E, która w 1996 roku powstała z inicjatywy oraz przy wsparciu merytorycznym i organizacyjnym Grupy.
W ostatnich latach jeden dzień obrad poświęcony jest tematyce tej Sekcji. W Dniach Endoskopowych uczestniczyło 300-400 pielęgniarek z całego kraju.

Od 2 lat Grupa Endoskopii posiada stronę internetową http://www.endoskopia.katowice.pl

 

Polskie Towarzystwo Gastroenterologii,
Biuro Zarzšdu Głównego: 01-828 Warszawa ul. Schroegera 82 p.7 (Dom nauki CMKP)
tel.: 22 560 10 15mail:zgptg-e@ptg-e.org.pl

nr rachunku bankowego PTG-E: 93 1020 1169 0000 8702 0104 9253