WYDARZENIA
 
 
24.05.2018 - 26.05.2018
X Zjazd Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci
Lublin (Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. Artura Grottgera 2)

O wysoki poziom merytoryczny X Zjazdu Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci zadbają dr hab. Elżbieta Pac-Kożuchowska, prof. nadzw. oraz dr hab. Jarosław Kwiecień. Program Zjazdu pozwoli przedstawić aktualny stan wiedzy z zakresu gastroenterologii, hepatologii i żywienia najmłodszych pacjentów na tle postępów w naukach podstawowych i jednocześnie wyznaczyć algorytmy diagnostyczno-terapeutyczne przydatne w codziennej praktyce lekarskiej.

 

Strona konferencji

 

Kierownicy naukowi:
dr hab. Elżbieta Pac-Kożuchowska, prof. nadzw. 
dr hab. Jarosław Kwiecień, prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci

Partnerstwo merytoryczne i nadzór naukowy:
Klinika Pediatrii III Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Katedra i Klinika Pediatrii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Organizator
Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci

Organizator wykonawczy
Wydawnictwo Termedia 

Biuro organizacyjne:
Wydawnictwo Termedia
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks +48 61 656 22 00
szkolenia@termedia.pl