WYDARZENIA
 
 
26.04.2018 - 27.04.2018
Warsztaty endosonograficzno-endoskopowych „EUS&Endo live”
Szczecin

Zapraszamy na VI edycję warsztatów endosonograficzno-endoskopowych „EUS&Endo live” pod auspicjami sekcji endoskopowej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego.

Odbędą się one w dniach 26-27 kwietnia 2018 roku w Szczecinie.

Wszystkie informacje na temat warsztatów dostępne na stronie www.endoeus.szczecin.pl